Items where Division is "88204 - Pendidikan Bahasa Arab" and Year is 2009

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: H | K | M | N | R | S | T
Number of items: 8.

H

Huriana, Ina (2009) تأثير الحوار اليومي العربي المبرمج على نتيجة الطلاب في درس المحادثة بمدرسة "بنات نهضة العلماء" الثانوية الإسلامية في البرنامج الخاص قدوس [Ta’tsir al-hiwar al-yaumi al-’arobiy al-murbamaj ‘ala natijati al-thulab fi darsi al-muhadatsati bi madrasah “Banat Nahdhatul Ulama” Al-Tsanawiyah al-Islamiyah fi al-barnamaj al-khos qudus] = Pengaruh hiwar harian terprogram terhadap nilai mata pelajaran muhadasah di MAK Banat NU Kudus. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

K

Koryati, Koryati (2009) Tahfidz Thoriqoh Al Uqubah fi Ta'lim Maharoh Al Kalam bi Ma'had As Salaam Al Ashry Al Islamy Surakarta. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

M

Muhammad Nasrullah, Nasrullah Muhammad (2009) استخدام الوسائط المتعددة في تعليم اللغة العربية بمدرسة قدسية العالية قدس Istikhdaam al-wasaaith al-muta’addidah fii ta’liim al-lughoh al-‘arobiyyah bi madrasah Qudsiyyah al-aliyah qudus (Penggunaan Multimedia Dalam Pengajaran Bahasa Arab di MA Qudsiyyah Kudus). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

Mursidah, Mursidah (2009) تنمية مهارة القراءة في تعليم اللغة العربية لدى تلاميذ الصف الثامن بمدرسة "فتوحية ۲" الثانوية الإسلامية مراقي دماك (Tanmiyatu maharotul qiro’ah fii ta’liimi al-Lughoti al- Arabiyati ladai talaamiidzi atstsamini bi-madrasati “futuhiyati 2” atstsaanawiyati al-Islamiyati maraaqi demaki) (Pengembangan Kemahiran Membaca dalam Pembelajaran Bahasa arab untuk kelas VIII di Mts Futuhiyah 2 Mranggen Demak). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo Semarang.

N

Nafisah, Siti (2009) Musykilat al-Talamidz fi al-Imla’ (Dirasah Maidaniyah bi Madrasah “Sadamiyah” al-Tsanawiyah bi Guyangan – Jepara, al-Shaf al-Tsalits Namudzajan) Berbagai Kesulitan Siswa dalam Dikte (Studi Lapangan di SMP Takhasus Al-Qur`an Sadamiyah Guyangan – Jepara, Kelas III sebagai Sample). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

R

Riyanto, Bambang (2009) Musykilatu Ta'limi Qowaidi al-Lughoh al-Arobiyati bi Kitabi "Belajar Cepat Tata Bahasa Arab" fi al-Madrosati Darul Ulum di Semarang. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

S

Sudarminto, Sudarminto (2009) حفظ المفردات العربية لتنمية قدرة التلاميذ في مهارة الكتابة في الصف الثاني بالمدرسة العالية الإسلامية الحكومية 2 سمارانج Hifdu al-mufrodat al-arobiyyah litanmiyati qudrotu al-talamidz fi maharoti al-kitabah fi al-soffi al-tsani bi al-madrasah al-aliyah al-Islamiyah al-hukumiyyah 2 Semarang = menghafal mufrodat arab untuk meningkatkan ketrampilan menulis para siswa di kelas 2 Madrasah Aliyah Negeri 2 Semarang. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

T

Tahmat, Ali (2009) Studi analisis tentang CD Metode Livia tinjauan materi dan metodologi serta penggunaannya untuk pengajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah. Undergraduate (S1) thesis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

This list was generated on Fri Mar 1 09:20:19 2024 WIB.