Items where Subject is "297.72 Jihad"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | F | H | I | J | M | R | S
Number of items at this level: 21.

A

Armalati, Risma (2020) Analisis jihad dalam film Sultan Agung. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

B

Budiono, Agus (2016) Konsep jihad dalam film Sang Martir. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo.

F

Fahmi, Azka (2011) Aplikasi konsep jihad dalam pendidikan; study analisis tentang aplikasi konsep jihad dalam pendidikan. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

H

Haedar, M. Aly (2013) Analisis Wacana Kritis atas Transformasi Jihad Abu Hamid Al-Gazali (W. 1111) dari Fikih Menuju Tasawuf. Masters thesis, IAIN Walisongo.

I

Ibad, Shohibul (2012) Bunuh Diri sebagai Bentuk Jihad dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pemikiran Imam Samudra dalam Buku Aku Melawan Teroris). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

Iskandar, Awaluddin (2016) The concept of jihad in the book of: Qur'an: a reformist translation by: Edip Yuksel et.al. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo.

J

Junaedi, Mahfud (2017) Epistemologi pemikiran pendidikan kaum radikal : analisis kritis tentang pendidikan jihad Abdullah Azzam dalam buku Fi al-Tarbiyah al-Jihadiyah wa al-Bina’. Research report (Laporan penelitian). LP2M UIN Walisongo, Semarang.

M

Mahmudah, Rifa'atul (2020) Pengelolaan wisata religi makam Syekh Abdurahman Ganjur di Gubug Grobogan. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ma’ruf, Noor (2008) Studi analisis pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang konsep jihad. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

Musyafiq, Ahmad (2012) Spiritualitas kaum fundamentalis. Walisongo, 20 (1). pp. 55-77. ISSN 0852-7172

Muzaki, Muhammad (2010) Studi analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang no. 03/Pid/B/2004/PN.Smg tentang tindak pidana terorisme. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

R

Rahman, Ahmad Fajrur (2016) Maulana Wahiduddin Khan’s view on jihâd fî sabîlillâh (study on at-Tadzkîr al-Qawîm fî tafsîr al-Qurân al-Hakîm). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Rohman, M. Minanur (2017) Ayat-ayat jihad dalam perspektif tafsir isyari : studi pemikiran al-Qusyairi dalam Lataif al-Isyarat. Masters thesis, UIN Walisongo.

Rosidah, Nur (2012) Fundamentalisme agama. Walisongo, 20 (1). pp. 1-23. ISSN 0852-7172

Rumaisha, Nadya (2018) Analisis jihad dalam film Bulan Terbelah Di Langit Amerika. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo Semarang.

S

Sari, Retno (2021) Konsep jihad dalam novel Perempuan yang Mendahului Zaman karya Khairul Jasmi. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Supena, Ilyas (2012) Mujahid versus teroris. Walisongo, 20 (1). pp. 165-192. ISSN 0852-7172

Syaifudin, Akhmad Khanif (2019) Analisis isi jihad dalam film Sang Kyai. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo Semarang.

Syamsana, Adip Nor (2008) Jihad dalam Islam Menurut Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

Syawali, Muhammad (2009) Studi analisis konsep Maulana Muhammad Ali tentang jihad. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

Syukron, Ahmad (2008) Pesan dakwah dalam film November 1828 : analisis nilai-nilai jihad dan kepemimpinan dalam film November 1828. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

This list was generated on Tue May 30 09:07:48 2023 WIB.